HRNČÍŘSKÝ JARMARK KUNŠTÁT

16. - 17.9. 2016 budu já mé výrobky v Kunštátě. 

Najdete mě na nádvoří domu - vchod průchodem po levé straně od pódia.

Těším se na Vás :)