Hrnčířský jarmark Kunštát

17. - 18.9. 2016 budu já mé výrobky v Kunštátě. 

Najdete mě na nádvoří domu - vchod průchodem po levé straně od pódia.